Rímskokatolícky farský úrad                  
Zoslania Ducha Svätého
029 52  BABÍN

S N Ú B E N C O M    D O   P O Z O R N O S  T I

PREDMANŽELSKÁ   PRÍPRAVA  SNÚBENCOV   

 

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, prihlásia sa na  FARSKOM ÚRADE  najmenej 3 mesiace dopredu pred plánovaným termínom sobáša. (podľa nariadení 2 diecéznej synody)

Snúbenci, ktorí vedia o nejakej okolnosti, ktorá by mohla predĺžiť čas prípravy na manželstvo  ( ak jeden zo snúbencov nebol pokrstený  a rozhodol sa pred sviatosťou manželstva prijať krst a sviatosť Oltárnu; nie je praktizujúcim katolíkom  -  nebol  na  I. sv. prijímaní ;  prípadne je iného vyznania  alebo  je neveriacim )  prihlásia sa skôr. 

V  týchto prípadoch a im podobných sa snúbenci prihlásia  sa prípadne aj 1 rok  dopredu, pretože sa vyžaduje  z administratívnych, ale najmä z pastoračných dôvodov dlhšia príprava ako len bezprostredná príprava  na manželstvo.  

Je úlohou rodičov a príbuzných, aby na tieto okolnosti  snúbencov upozornili. 

PRIPOMÍNAM, že sviatostné manželstvo nemôžu prijať dvaja snúbenci, ktorí obaja neboli na   I. sv. prijímaní. Preto je možnosť sa skôr pripraviť na I. sv. prijímanie, na prijatie sviatosti birmovania a potom na sobáš.

Dohodnú sa na zápise s kňazom na termíne zápisu  a  k  zápisu si  prinesú:

                                                                       platné občianske preukazy

                                                                       krstné listy -  ak  boli pokrstení v inej farnosti

(krstný list musí byť najviac 3 mesiace od jeho vystavenia, nesmie byť staršieho dáta ) 

Po zápise sa zúčastnia  na predmanželskej príprave absolvovaním náuk  :   

1          vierouka               2.         morálka   

3.         SVIATOSTI               4.        manželstvo  a  RODIČOVSTVO

Snúbenci si prítomnosť na náuke dajú potvrdiť prednášajúcemu.

Bez účasti na predmanželskej príprave nie je možné uzavrieť manželstvo v kostole.

Dôrazne žiadam, aby snúbenci  neuzatvárali sviatostné manželstvo v piatok

 a v pôstnej a adventnej dobe. 

Dôležité upozornenie:

Po zápise na Farskom úrade  snúbenci  idú  aj na  zápis  na  MATRIKU OBECNÉHO ÚRADU,  najneskôr však   2 MESIACE PRED SOBÁŠOM !!!!!!!

Tí, ktorí majú sobáš v Babíne idú na ObÚ – matriku v Hruštíne,

a tí, ktorí majú sobáš vo Vasiľove, idú na ObÚ - matriku v Lokci.

Tam si prinesú  k zápisu :               platné občianske preukazy   

                                                          rodné  listy (originály)

Mgr. Marián  P á n i k, dekan