• 1
V pondelok je pohrebná sv. omša vo farskom kostole o 15.00 hod. a pohreb v starom cintoríne ( + Žofia Adamicová ).