Farnosť Babín

Obrad zmierenia sa začína prežehnaním. Potom kňaz povzbudí kajúcnika k dôvere v Boha:
Pán nech je v tvojom srdci, aby si skrúšene vyznal svoje hriechy.
Kajúcnik odpovie : Amen
Potom nasleduje formula všeobecného vyznania a vyznanie hriechov :
Spovedám sa Pánu Bohu i Vám duchovný otče, že som od poslednej spovede a spáchal/a tieto hriechy.
Alebo :
S ľútosťou vyznávam svoje hriechy, posledný raz som sa spovedal ...
Vyznanie ukončíme slovami:
Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechmi urazil/a, milujem ťa a sľubujem, že sa polepším Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.
 
Potom nasleduje rozhrešenie ktoré kňaz ukončí slovami:
A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Kajúcnik odpovie: Amen
 
Potom kňaz pokračuje: Ďakujte Pánovi lebo je dobrý.
Kajúcnik odpovie: Lebo Jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Záver kňaz : Pán Ježiš ti odpustil hriechy, choď v pokoji.
Kajúcnik odpovie: Bohu vďaka.

Copyright © 2013. Farnosť Babín