teší ma, že si odo mňa prijal do Tvojej domácnosti tento list. Chcel by som Ťa ním osobne pozvať na spoločnú cestu viery prostredníctvom nového pastoračného projektu v našej diecéze. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz. Ježiš sa na nej stretáva s emauzskými učeníkmi, ktorí ho na začiatku nespoznávajú. Približuje sa im v ľudskej rovine, počúva, čo ich trápi. Kráča s nimi a necháva ich rozprávať o nepokoji v ich srdci. Trpezlivo ich počúva a potom im dá odpoveď, ktorá im otvorí oči a srdce.

čítaj ďalej