Rodina sa zíde pri štedrovečernom stole. Na stôl položte kríž a zažatú sviecu; skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.
V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. S: Amen
V: Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia
nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol
dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu
zavítal aj k nám. Mária, Ty si matkou narodeného
Božieho Syna. Celá naša rodina ťa pozdravujeme
slovami.

čítaj ďalej