Farnosť Babín

Pokyny pre rodičov a krstných rodičov :
 
POŽIADAŤ O UDELENIE SVIATOSTI KRSTU MUSIA VŽDY LEN RODIČIA DIEŤAŤA !!!
 
Krstnými rodičmi môžu byť len Tí, ktorí prijali základné sviatosti : KRST, BIRMOVANIE A SVIATOSŤ OLTÁRNU. Krstný rodič musí byť aspoň jeden. Ten, kto neprijal tieto sviatosti nemôže byť krstným rodičom!
 
Zápis na krst je po dohovore s kňazom. Najlepšie v stredu od 14:00 do 16:00 hod.
 
Predkrstná príprava je vždy v SOBOTU pred KRSTOM o 8:00 hod v kancelárii FARSKÉHO ÚRADU. Predkrstnej prípravy sú povinní zúčastniť sa rodiačia dieťaťa a tiež krstný rodičia. Ku sviatosti zmierenia (k svätej spovedi) rodičia i krstní rodičia pristúpia v týždni pred krstom.
 
Krstná slávnosť sa koná vo Svätej omši v Nedeľu o 10:00 hod, alebo v Sobotu podľa dohovoru s kňazom.
 
K zápisu na krst dieťaťa sa vyžadujú tieto doklady:
1. od rodičov dieťaťa:
a) potvrdenie o cirkevnom sobáši
b) oznámenie o narodení dieťaťa (kópia rodného listu)
2. od krstných rodičov:
a) potvrdenie o cirkevnom sobáši (ak boli sobášení inde)                              
b) potvrdenie o prijatí sviatosti birmovania

 

Mgr. Marián Pánik, dekan

Copyright © 2013. Farnosť Babín