Farnosť Babín

V pondelok 17. júna 2013 sa vo farnosti Babín v Zákamenskom dekanáte zišli kňazi - spolužiaci skoro z celého Slovenska. Z  arcidiecéz Košickej, Bratislavskej, Trnavskej a  z diecéz Spišskej, Žilinskej, Rožňavskej a Nitrianskej. Po roku sa znovu stretli, aby si pripomenuli deň kedy pred 36 rokmi, dňa 12. júna 1977 v Dóme svätého Martina v Bratislave z rúk otca arcibiskupa Júliusa Gábriša, prijali kňazskú vysviacku. Svoje stretnutie zavŕšili sv. omšou o 10:00 hodine vo farskom kostole Zoslania Ducha Svätého v Babíne. Tento krásny zvyk si títo kňazskí spolužiaci pripomínajú každý rok vždy vo farnostiach kde práve pôsobia. Pre nich je to stretnutie po roku a pre nás veriacich je to duchovné povzbudenie pre náš život. Veríme, že sa takto títo kňazi budú stretávať čo najdlhšie, aby tým potešili seba a povzbudili aj svojich veriacich.

pozrieť fotky tu:

Copyright © 2013. Farnosť Babín