Farnosť Babín

PC290064Za hojnej účasti detí,rodičov i starých rodičov sa na sviatok sv. rodiny 29. decembra 2013 uskutočnila v našom kostole tradičná Jasličková pobožnosť. Program detí pod vedením svojich učiteľov cvičili s vierou, že na mnohých prenesú kúsok zo svojej radosti z Narodenia malého Jezuliatka. Deti zo ZŠ a MŠ v našej obci s hudobný doprovodom Michaely Strokovej a Radka Papána si s radosťou zaspievali tradičné vianočné koledy a oživili postavy Betlehemského príbehu, tak ako ich poznávajú zo Svätého písma, doplnené o hovorené slovo a tradičné vinše pre divákov. Nedeľné popoludnie tak rodiny z našej farnosti prežili spoločným oslávením Božieho narodenia v podaní našich najmenších a s požehnaním pána dekana Mariana Pánika.

pozrieť fotky tu:

Copyright © 2013. Farnosť Babín