Farnosť Babín

PC250180Piesne a scénky o narodení Ježiša Krista sú hlavným motívom ľudového muzikálu Jasličková pobožnosť, ktorý sa 25.12.2013 konal aj v kostole sv. Jána a Pavla vo Vasiľove. Predstavili sa deti, ale aj spevácky zbor.
Spomínam na nesmelý začiatok prvých skúšok, ktoré boli aj plné očakávaní. Tento krát boli hercami aj deti, ktoré mali už v minulých rokoch možnosť zúčastniť sa Jasličkovej pobožnosti ako herci. Dôležitou úlohou však bolo tieto deti usmerniť a pomôcť im s prejavom. Na tomto sa poctivo podieľal Peter Jurky, ktorý venoval svoj čas príprave textov, spevu a aj celému priebehu. Na jednej strane to bola namáhavá práca, pretože deti majú vždy veľa energie na rozdávanie. Na druhej strane to však bolo vďačné spestrenie a obohatenie Vianočných sviatkov. Bol to naozaj pekný a hlboký duchovný zážitok sledovať výkony malých hercov. Verím, že to splnilo účel a aj o rok sa nám podarí pripraviť ďalšiu Jasličkovú pobožnosť.

pozrieť fotky tu:

Copyright © 2013. Farnosť Babín